Naomi, wat kies ik voor haar?

Het boek 'Naomi, wat kies ik voor haar?', is voor iedereen die geïnteresseerd is in het platteland, generaties, ouderschap, zorg, jongvolwassenen en keuzes maken.

voorkantnewsite2

De boekverkoop is gestart op 19 maart 2020.

Koop hier uw boek

Een moeder op zoek naar een goed leven voor haar verstandelijk gehandicapte kind

De jongvolwassen Naomi heeft een verstandelijke handicap en kampt met autisme en epilepsie. Haar moeder stelt in dit boek vragen waar iedere ouder van een zorgafhankelijk kind mee worstelt. Je weet dat er een moment komt waarop andere mensen voor je kind moeten gaan zorgen. Maar hoe vind je dan de meest geschikte plek? Waar krijgt je kind een goed leven en wat betekent dit? Hoe maak je als ouder de juiste keuze? En zijn er parallellen met keuzes waar Naomi’s leeftijdgenoten voor staan?

Wilma Klaassen

Wilma schrijft als moeder en vanuit haar achtergrond als zorgprofessional. Dat maakt dit boek herkenbaar voor ouders in eenzelfde situatie, maar ook relevant en belangrijk voor iedereen die in de zorg werkt of daarin een opleiding volgt.

Belangrijk boek

“Als je een kind krijgt met een meervoudige handicap, staat je wereld op zijn kop. Ik vertel over mijn dochter die nu in een dorpsgemeenschap woont waar het leven veilig en eenvoudig is. En over het ingewikkelde proces dat aan onze keuze voor deze plek voorafging.”

Donatie

Ze heeft dit boek op eigen initiatief en op eigen kosten geschreven. Wilt u een donatie doen dan stelt ze dit zeer op prijs. De donaties zijn in principe anoniem. Mocht u als organisatie een donatie willen doen, en u wilt de naam van de organisatie vermeld zien, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier. Wilma neemt dan contact met u op.

Boekpresentaties en lezingen

Ik geef boekpresentaties en lezingen op maat. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met mij. Voor grotere spreekbeurten verwijs ik u dan door naar:www.zijspreekt.nl of www.zorgsprekers.nl .

Aanvraagformulier

wilma

OVER DE AUTEUR

Wilma (1964) haalde in 2012 haar diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hanzehogeschool in Groningen. Vanaf haar 18e jaar is ze werkzaam in de ouderenzorg, met name in de psycho geriatrie. Gedurende de tijd dat haar dochter thuis woonde was ze niet werkzaam in een vast dienstverband.

Ze is sinds 2015 actief binnen haar bedrijf www.bovenhetmaaiveld.nu en sinds 2018 binnen het bedrijf www.feestmetzorg.nl. Beide bedrijven zijn door persoonlijke ervaring en opleiding ontstaan. Dit boek is onderdeel van Boven het maaiveld.

In de afgelopen jaren heeft ze de presentieopleidingen bij Stichting Presentie gevolgd en de introductiecursus contextuele hulpverlening. Haar bijzondere interesse gaat uit naar thema’s rond: samenleving, ouderschap in bijzondere situaties en relationele zorg.

Reacties

Wilma neemt de lezer mee in het proces van steeds verwachtingen bijstellen zonder in de aanklaagrol te gaan zitten.

Geerte Dijkstra
Hogeschooldocent Social Work, Hanzehogeschool Groningen
Het boek staat bol van kleine en grote wijsheden voor professionals, studenten en eigenlijk voor iedereen die zich afvraagt wat mens-zijn betekent.

Maaike Hermsen
Lector Ethiek van verbinding met mensen met een verstandelijke beperking, Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Opeens is je kind 21 jaar oud, op de drempel van de volwassenheid. Een tijd van keuzes maken en loslaten. Hoe beleven andere kinderen en ouders dit? Ook die vragen maken dit een interessant en leuk boek om te lezen.

Annelies Wiersma
Uitgever