Onderzoek gericht op samenwerken met ouders

Om een veilige plek te kunnen bieden aan mensen die intensieve zorg nodig hebben, moet er blijvend gewerkt worden aan vertrouwen tussen ouders, zorgorganisaties en professionals. Ik denk dat vertrouwen kan groeien als professionals een besef van oudergerichtheid hebben. En als ouders zich realiseren dat professionals vanuit een andere positie werken.

Vanuit mijn eigen ervaring als moeder van een zorgintensief kind weet ik wat oudergericht zijn betekent. Hoe dat voelt. Hoe je dat als ouder kunt ervaren. Daarom werk ik graag mee aan praktijkgerichte onderzoeken naar thema’s als ouderschap, betrokkenheid en samenwerken, binnen het domein van de verstandelijk gehandicaptenzorg. 

Ik deel mijn ervaringskennis graag met kennisplatforms en leergemeenschappen. Vanuit verschillende perspectieven; als moeder van… én als zorgprofessional. Daarnaast gaat mijn sympathie uit naar het gedachtegoed van de presentietheorie en ouderschapspsychologie. Maar ook de visie en praktijk van Nieuw Woelwijck staan hoog in ‘t vaandel bij mij. Uiteraard ben ik bekend met de boeken van Chiel Egberts. Maar ook met termen als ‘moeders tussen wie en wat’ uit het proefschrift ‘De eigen ander’ van Jet Isari

Wilma betrekken bij jouw onderzoek?

Werk jij aan een praktijkgericht onderzoek in het domein van de verstandelijk gehandicaptenzorg? En wil je weten op welke manier ik hieraan een bijdrage kan leveren? Neem dan contact met me op. Ik bekijk graag samen met jou waar en hoe ik kan meewerken.

Onderzoeken waar Wilma aan meewerkt

Zichtbaar maken wat werkt

Een onderzoek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen naar betekenisvolle verbinding tussen volwassen cliënten met een verstandelijke beperking, naasten en begeleiders in intramurale zorg.

Samen met andere ouders en partijen als zorg- en onderwijsorganisaties neem ik deel als projectadviseur en coach vanuit mijn rol als maatschappelijk werker én ervaringsdeskundig ouder. Ik geef gastcolleges over alles rond samenwerken.