Onderwijs gericht op samenwerken met ouders

Hoe mooi zou het zijn als samenwerken en oudergerichtheid een vaste plek hebben in de onderwijsprogramma’s voor zorgprofessionals, op alle niveaus? Dat er gerichte en vanzelfsprekende aandacht is voor thema’s als toevertrouwen, ouderschap, een goed leven voor dit kind en deze situatie. Kortom, dat zorgprofessionals ook leren wat het betekent om ouder te zijn van een ernstig verstandelijke beperking.

Om die ambitie waar te maken, geef ik gastcolleges en werk ik samen met onderwijsorganisaties. Het doel: ouders en ouderschap integreren in lesprogramma’s, met ervaringskennis uit bijvoorbeeld egodocumenten en kennis uit onderzoek naar samenwerkrelaties. Van mbo tot wetenschappelijk onderwijs, overal waar professionals direct of indirect te maken krijgen met ouders van een zorgintensief kind.

Een kind hebben dat zo kwetsbaar is, maakt je als ouder kwetsbaar. En soms val je om, door een ogenschijnlijk kleine aanleiding.

Vanuit mijn eigen ervaring

Elke zorgmedewerker en iedereen die daarvoor in opleiding is, wil een goede begeleider of professional zijn of worden. Die intentie is er, ontegenzeggelijk. Maar hoe leer je om dat samen met familie te doen?

Dat was ook voor mij een vraag toen ik als jongvolwassene aan de slag ging als zorgverlener. Wat wist ik nu helemaal van naaste familie af? Dit kwam niet ter sprake in de opleiding van toen. Het waren de meer ervaren collega’s die met familie in gesprek gingen. Ik kon alleen maar aardig zijn, maar wat voelde ik me vaak onbeholpen. Ik had mijn handen vol aan de dagelijkse zorg voor bewoners en aan mijn eigen leerproces. Ik was nog geen twintig en ik moest het vak nog leren.

Nu ben ik zelf die naaste familie. Ik ben moeder van een dochter die 24/7 begeleiding en nabijheid nodig heeft. Ik weet nu dat er voor dit intensieve contact met ouders een samenwerkrelatie nodig is. Dat vertrouwen een sleutelwoord is. Kennis, levenservaring en oudergerichtheid helpen hierbij. Want het is zo belangrijk is om gezien en gehoord te worden als moeder van dit kind, jullie bewoner. Hierdoor gaat het beter met mij.

Ik maak het onzichtbare zichtbaar

Ik vertel de studenten van nu graag over die zorg. Over soepel lopende samenwerking en over misverstanden. Over emoties en iedereen tot zijn recht laten komen. Zo serieus, licht, nuchter of ingewikkeld als het maar zijn kan. Daarbij maak ik gebruik van fragmenten uit mijn boek of uit andere egodocumenten en van voorbeelden die ‘gisteren of vorige week’ plaatsvonden.

Door dan een gesprek te hebben met een vertrouwde zorgprofessional die verder kijkt dan de aanleiding en simpelweg luistert, krabbel je weer overeind.

Wilma inzetten bij een onderwijsproject?

Zoek jij een gastdocent of ontwikkel je lesmateriaal waarin samenwerken en oudergerichtheid een belangrijke rol spelen? Neem dan contact met me op. Ik bespreek graag met je of en hoe ik hier een bijdrage aan kan leveren.

ONDERWIJSPROJECTEN WAAR WILMA BIJ BETROKKEN IS

Ontwikkeling curriculum minor

In 2020 ben ik actief betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum voor de minor Keuzeonderwijs Versterken van Healthy Ageing bij mensen met een verstandelijke beperking onder leiding van Dinette van Timmeren MSc, docent aan de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool. 

Als ouder met ervaringskennis ben ik betrokken vanuit het perspectief van ouders en gezinnen en geef ik gastcolleges aan de deelnemers van deze minor.